CMC Zawiercie

Walcownia wyrobów długich - Danielli
Klient: CMC Zawiercie
Termin realizacji 06.2008 – 07.2009

O realizacji

W ramach szerokiego zakresu robót wykonywany jest fundament pieca pokrocznego oraz komina, klatka walcownicza, przebudowa fundamentów hali oraz rozbudowa nawy. Zaplanowana jest również budowa fundamentu wozu międzynawowego, budynku elektrycznego, osadnika zgorzeliny oraz tunelu wodnego wraz z pompownią.

Zakres zadań:

  • Kontynuacja prac wykonywanych dla CMC Zawiercie w ramach zwiększenia mocy produkcyjnych huty.
  • Kompleksowe prace żelbetowe dla nowej linii walcowniczej „Danielli” obejmują wykonanie 14 obiektów linii oraz obiektów pomocniczych.

Roboty żelbetowe: 21 000 m3
Roboty ziemne: 41 000 m3

Zapytaj o podobną realizację