Kierownictwo

Kierownictwo spółki

Janusz Mirek – Dyrektor Wykonawstwa Własnego
Janusz Mirek – Dyrektor Wykonawstwa Własnego

e-mail: j.mirek@awbud.pl

e-mail: j.mirek@awbud.pl